Varför ett institut för sociala effekter?

frysen13

En oberoende intermediär

År 2014 fick Fryshuset medel från Postkodlotteriet för att pröva social impact bond modellen i en svensk kontext och tar nu projektet vidare genom att öppna ett institut. Institutet ska med Fryshusets värdegrund som bas arbeta som en oberoende intermediär för att främja sociala innovationer och sociala investeringar.

Vi tror att sociala utmaningar går att lösa framgångsrikt, utan ökade kostnader, genom att identifiera hållbara sociala insatser och investeringar där fokus ligger på att uppnå önskade effekter. Vår affärsidé är att utifrån en önskad samhällseffekt, hitta lämpliga lösningar och finansieringsmodeller som främjar förebyggande och tidiga insatser.

Målet med Institutet är att i högre grad utnyttja befintliga resurser på ett smartare, effektivare och mer hållbart sätt genom att skapa en förflyttning från att betala för utförda tjänster till att betala för uppnådd förändring hos målgruppen.

Vår vision är ett samhälle där olika aktörer tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att lösa vår tids sociala utmaningar.

Institutets film om Social Impact Bond