Hur arbetar vi?

bild2

Lösningar som främjar tidiga insatser
Vi hittar lösningar och finansieringsmodeller som främjar förebyggande och tidiga insatser, riktade till barn och unga. Med fokus på önskad förändring hos målgruppen och genom tydliga effektmål skapar vi förutsättningar för att berörda aktörer ska kunna fatta relevanta och kostnadseffektiva beslut.

För att möjliggöra uppföljning och styrning utvecklar vi indikatorer för effektmätning. Vi lyfter även fram det ekonomiska värdet av sociala insatser, på individ-, lokal- och samhällsnivå.

En samverkande intermediär
Vi ser oss själva som en samordnare eller intermediär mellan offentlig sektor, näringsliv och andra idéburna organisationer. Vi är övertygade om att samverkan mellan dessa aktörer är helt nödvändig för att klara de stora samhällsutmaningarna.

Vi har dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med olika samhällssektorer och även en god insikt om aktörernas olika drivkrafter och roller. Vi är vana vid att skapa goda relationer och kan överbrygga språk-och kulturskillnader samt har alltid målgruppens bästa för ögonen.