Kontakt

lena-webbLena Lago, Verksamhetschef och Social Impact Manager

Lena Lago är en av Sveriges mest erfarna personer när det gäller att arbeta med tillämpbara sociala innovationer som utgår från målgruppens faktiska behov. Lena har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med systemförändrande initiativ. Hon inledde sin yrkeskarriär som mellanstadielärare där hon under 90-talet utvecklade modeller för utvecklingssamtal och mentorskap. Modeller som fick stor spridning främst genom boken Utvecklingssamtal; perspektiv och genomförande. 2003 startade hon Yrkes och entreprenörsutbildningen YES för unga drop outs. När stora flyktingvågen från Irak intensifierades 2007 kom utbildningen även att innefatta en yrkes och valideringsdel för nyanlända. Hon är medskapare till Hovsjöbyggarna och var projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2 i Södertälje. Lena är även styrelseordförande för det banbrytande arbetskooperativet Basta och ingår i gruppen som startat  branschorganisationen Certasf som syftar till att kvalitetssäkra och certifiera arbetsintegrerande sociala företag.

Tel: 073-950 22 17

E-post: Lena.Lago@fryshuset.se

 

Camilla Backström

Camilla Backström, Rådgivare

Camilla Backström har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste tio åren, inom både näringsliv och idéburen sektor.  Camillas fokus är sociala investeringar och hon ansvarade tidigare för området nya finansieringsmodeller och effektmätning vid Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola.  Camilla är författare till rapporten ”Nya Finansieringsformer för Social Innovation” som publicerades av MSI december 2014. Camilla var även en del av det team som utvecklade European Philanthropy Association (EVPA) handbok om hur man mäter och följer upp samhällseffekter. Camilla har erfarenhet från både näringslivet och det civila samhället. Hon har varit VD för Charity Rating, och på TeliaSonera byggde Camilla upp den globala CSR-funktionen.

Tel: 070-659 50 55

E-post: camilla.backstrom@fryshuset.se

 

fryshuset_JesseJesse Kemppinen, Manager Socioeconomics och Verksamhetsutvecklare

Jesse Kemppinen har bred erfarenhet av regional utveckling efter sin tid som näringslivsutvecklare på Region Skåne. Han har arbetat mycket med process- och projektledning samt arbetsmarknad och kompetensförsörjningsfrågor gällande unga. Jesses fokusområden har varit strategisk samverkan, sociala investeringar samt EU:s strukturfonder. Han har bland annat drivit en stor satsning med fokus på strategisk samverkan och sociala investeringar tillsammans med Skånska kommuner. Jesse är medförfattare till de Regionala strukturfondsprogrammen för Skåne-Blekinge med ansvar för bland annat insatsområdet Hållbar stadsutveckling och Sysselsättningsinitiativet för unga. Jesse har en masterexamen i samhällsgeografi vid Lunds universitet där han fokuserat på frågor som rör sociala rörelser i förorten och den socioekonomiska utvecklingen i staden.

Tel: 073-950 22 93

E-post: jesse.kemppinen@fryshuset.se