Nätverk

bild1

Nordiskt nätverk för SIB-utveckling

Mötesplats Social Innovation initierade för ett par år sedan ett Nordiskt nätverk för SIB-utveckling. Syftet var att forma en kompetensgrupp med deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland som är involverade i att utveckla SIB-modeller i respektive land. Genom att skapa en lärande arbetsgrupp, där parterna kan ta del av varandras erfarenheter, är syftet att stimulera utvecklingen av nya innovativa finansieringslösningar för social innovation. Fryshuset och Institutet för sociala effekter ingår i denna arbetsgrupp och har även tagit över rollen som samordnare för det nordiska nätverket för Social Impact Bond.

Är du intresserad av att veta mer kan du ta kontakt med Camilla Backström.

Socioekonomiskt Nätverk

Detta nätverk startades av Fryshuset för ett antal år sedan och hade ett stort fokus på socioekonomiska beräkningar. Nu ska vi ta ett nytt grepp med syftet att fånga in fler perspektiv och locka fler aktörer till att delta. Vi vill skapa ett forum för diskussion och gemensam kompetensutveckling i frågor som rör sociala effekter.

Mer information angående nätverkets nya form kommer under våren 2017.