6 april Gällivare kommun

Den 6 april besökte Gällivares kommunledning Fryshusets i Stockholm i syfte att få inspiration inför deras kommande utveckling av ett multiaktivitets hus i Gällivare. Under studiebesöket fick deltagarna del av Fryshusets historia och verksamhetsberättelser samt en rundvandring i huset. Studiebesöket avslutades med en föreläsning där Institutets medarbetare Jesse Kemppinen tillsammans med Fryshus-kollegan Maj Petterson pratade om hur enskilda utmaningar och mål måste sättas in i större sammanhang, effektfokus som ett kugghjul i förändringsarbete samt vikten av att involvera unga i hela processen när man ska bygga ett aktivitetshus.

 

 

Bilden: Maj och Jesse är glada över att ha fått träffa Gällivare kommun