Det Nordiska Nätverket för Social Impact Bond (SIB) -utveckling växer

Den 15e mars var det åter dags för det Nordiska SIB Nätverket att träffas igen. Den här gången en solig vårdag i Socialstyrelsens lokaler i Köpenhamn.  Nätverket bildades för snart tre år sedan av Camilla Backström med syfte att sammanföra olika aktörer i Norden som arbetar med SIB utveckling för att utbyta erfarenheter och idéer från sitt arbete för att på så sätt stötta varandra i utvecklingsarbetet. Nätverket har nu utvecklats och vuxit en bit vilket blev synligt den 15e mars då 18 representanter från alla samhällssektorer från alla fyra Nordiska länder var på plats.  Utvecklingen i de olika länderna går framåt där Finland har tagit täten med en SIB lanserad och ytterligare en i startgroparna. Danmark presenterade en ny modell som kan vara intressant i den Nordiska kontexten. Fryshuset, Leksell Social Ventures och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) var på plats från Sverige och delade med sig av lärdomar från Norrköpings Utfallskontrakt samt en förstudie som SKL arbetar med runt att minska sjukskrivningar i offentlig sektor.  Fryshuset delade sina erfarenheter från två olika processer utifrån idéburen sektors perspektiv med tesen att SIB på sikt kan leda till en mer hållbar finansiering. I Norge är det ett flertal processer på gång men ingen SIB lanserad. Det finns onekligen mycket vi kan lära av varandra då vi alla verkar i välutvecklade välfärdsstater vilket innebär att våra förutsättningar skiljer sig en del från dem i andra länder.
IMG_6679IMG_0364