Göteborg 5 april

Den 5 april bjöd Fryshuset Väst och verksamhetsområdet Föredöme och Framtidstro in till en konferens på Världskulturmuseet i Göteborg. Institutet deltog och höll ett föredag om socioekonomi och effektmätning med fokus på finansieringsmodeller som främjar förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga. Bland deltagarna fanns lokala och regionala politiker samt tjänstepersoner från statliga myndigheter, kommunen samt aktörer från civilsamhället som arbetar för ett tryggt och socialt hållbart Göteborg.