Advisory Board

 

Det här är vårt Advisory Board!

Anne Holm Rannaleet, Senior Advisor IKARE Ltd

Anne är tidigare delägare på IK Investment Partners. Idag bl.a Senior Advisor samt Executive Director IKARE Ltd, som arbetar efter de sk. venture philanthropy principerna.

Camila Salazar Atías, Kunskapsområdesansvarig Föredöme & Framtidstro, Fryshuset

Camilla medverkar i olika expertgrupper, föreläser, modererar och utbildar på högskolor i frågor som i huvudsak rör gäng, våld, ekonomisk- och social utsatthet.

Carl Schwieler, delägare DLA Piper

Carl är delägare och ingår i byråns bank- och finansgrupp där han företräder låntagare, banker och andra aktörer inom de flesta områden av bank och finans. Hans huvudsakliga inriktning är förvärvsfinansiering, leasing och annan strukturerad finansiering och regulatoriska frågor.

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholm läns landsting

Daniel är landstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting sedan 2014. Som Sveriges första innovationslandstingsråd har han ett samlat politiskt ansvar både för landstingets teknikutveckling och innovationsförmåga. Daniel var tidigare chefsstrateg på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, där han ledde myndighetens insatser för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor.

Erik Jannesson, SERUS

Erik är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning och partner på SERUS. Han brinner för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och har under snart tio år utbildat, utvärderat, processlett och varit expertstöd till organisationer som vill förstå de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter och värden som verksamheten bidrar till.

Henrik Storm Dyrssen, VD Leksell Social Ventures

Ingvar Nilsson, Nationalekonomi SEEAB

Ingvar har under 35 års tid studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering liksom samverkansfrågor mellan olika offentliga aktörer. Han är en av grundarna till metoden socioekonomiska bokslut och har följt, utvärderat, handlett och medverkat i ett hundratal större och mindre sociala investeringsprojekt.

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Lars Gunnar Stjernqvist (S), Kommunstyrelsens ordförande Norrköping kommun

Lars har under tio år arbetat med sociala investeringar och initierade tillsammans med Leksell en social impact Bond 2016.

Lars Mac Key, Danske Bank

Lars Mac Key har närmare 20 års erfarenhet av olika obligationsmarknader. Många år spenderades på AB Svensk Exportkredits (SEK) upplåning, där han även satte upp ramverk för gröna obligationer. Sedan maj 2015 är Lars ansvarig för Sustainable Products inom Debt Capital Markets på Danske Bank. Lars vill även stödja uppbyggnaden av en nordisk marknad för Social Impact Bonds.

Lena Hök, Senior Vice President Green & Community Investment (CI) på Skanska AB.

Mariana Westholm, biträdande kommundirektör Kungsbacka kommun

Nicklas Wallberg, VD SE Forum

Nicklas har som VD en strategisk roll med huvudansvaret att utveckla SE Forum och tillsammans med teamet genomföra högkvalitativa affärsutvecklingsprogram för sociala entreprenörer i olika delar av världen.

Patrik Derk, tidigare Stadsdelsdirektör för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Sara Revell Ford, Nationell chef Röda korset 

Sara har en bred erfarenhet ifrån näringslivet och ideell sektor och är idag nationell chef för Svenska Röda Korset. Hon är också styrelseledamot i stiftelsen En Frisk Generation och ledamot i förtroenderådet för Världsnaturfonden WWF i Sverige. Sara var tidigare generalsekreterare för Friluftsfrämjandet och hon har haft ledande positioner i  globala konsumentvaruföretag i Sverige och internationellt.

 

Ulla Marie Hellenberg, Kommundirektör Norrtälje kommun

Ulla har lång erfarenhet av ledning inom den kommunala sektorn. Tidigare kommundirektör i Södertälje och Sigtuna.