Hur arbetar vi?

Vi hittar lösningar och finansieringsmodeller som främjar förebyggande och tidiga insatser, riktade till barn och unga. Med fokus på önskad förändring hos målgruppen och genom tydliga effektmål skapar vi förutsättningar för att berörda aktörer ska kunna fatta relevanta och kostnadseffektiva beslut. Vi vänder oss framförallt till offentlig sektor som har stora utmaningar och vill ha hjälp med att processa dessa så att det blir tydligt vilket problem som behöver adresseras och hur målgruppen skall uppnå en hållbar social förändring.

Institutet för sociala effekter erbjuder tjänster inom:

 

Ta gärna kontakt med oss så skräddarsyr vi en lösning som passar er bäst.