Kontakt

Lena Lago, Verksamhetschef och Social Impact Manager

Lena Lago är en av Sveriges mest erfarna personer när det gäller att arbeta med tillämpbara sociala innovationer som utgår från målgruppens faktiska behov. Lena har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med systemförändrande initiativ. Hon inledde sin yrkeskarriär som mellanstadielärare där hon under 90-talet utvecklade modeller för utvecklingssamtal och mentorskap. Modeller som fick stor spridning främst genom boken Utvecklingssamtal; perspektiv och genomförande. 2003 startade hon Yrkes och entreprenörsutbildningen YES för unga drop outs. När stora flyktingvågen från Irak intensifierades 2007 kom utbildningen även att innefatta en yrkes och valideringsdel för nyanlända. Hon är medskapare till Hovsjöbyggarna och var projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2 i Södertälje. Lena är även styrelseordförande för det banbrytande arbetskooperativet Basta och ingår i gruppen som startat branschorganisationen Certasf som syftar till att kvalitetssäkra och certifiera arbetsintegrerande sociala företag.

Tel: 073-950 22 17

E-post: Lena.Lago@fryshuset.se

Shade Amao, Kommunikatör

Shade jobbar som kommunikatör på Institutet för Sociala Effekter. Hennes huvudsakliga uppgift är att vara bryggan mellan Institutets arbete och omvärlden genom att spetsa till budskapen och tillgängliggöra kunskapen. Innan Shade anslöt sig till Institutet praktiserade hon på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor och arbetade med frågor som rör ungas väg till arbetslivet. Shade har dubbla kandidatexamen i statsvetenskap samt media och kommunikation, där hon skrivit om dels den kommunala sektorns dialog med medborgarna och om hur diskursen kring rättvisa förs i den politiska debatten om integration.

Tel: 070-400 98 42

E-post: shade.amao@fryshuset.se

Camilla Backström, Rådgivare

Camilla Backström har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste tio åren, inom både näringsliv och idéburen sektor.  Camillas fokus är sociala investeringar och hon ansvarade tidigare för området nya finansieringsmodeller och effektmätning vid Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola.  Camilla är författare till rapporten ”Nya Finansieringsformer för Social Innovation” som publicerades av MSI december 2014. Camilla var även en del av det team som utvecklade European Philanthropy Association (EVPA) handbok om hur man mäter och följer upp samhällseffekter. Camilla har erfarenhet från både näringslivet och det civila samhället. Hon har varit VD för Charity Rating, och på TeliaSonera byggde Camilla upp den globala CSR-funktionen.

Tel: 070-659 50 55

E-post: camilla.backstrom@fryshuset.se

Jesse Kemppinen, Manager Socioeconomics 

Jesse Kemppinen har bred erfarenhet av regional utveckling efter sin tid som näringslivsutvecklare på Region Skåne. Han har arbetat mycket med process- och projektledning samt arbetsmarknad och kompetensförsörjningsfrågor gällande unga. Jesses fokusområden har varit strategisk samverkan, sociala investeringar samt EU:s strukturfonder. Han har bland annat drivit en stor satsning med fokus på strategisk samverkan och sociala investeringar tillsammans med Skånska kommuner. Jesse är medförfattare till de Regionala strukturfondsprogrammen för Skåne-Blekinge med ansvar för bland annat insatsområdet Hållbar stadsutveckling och Sysselsättningsinitiativet för unga. Jesse har en masterexamen i samhällsgeografi vid Lunds universitet där han fokuserat på frågor som rör sociala rörelser i förorten och den socioekonomiska utvecklingen i staden.

Tel: 073-950 22 93

E-post: jesse.kemppinen@fryshuset.se

Ingvar Nilsson, Rådgivare 

Ingvar Nilsson är nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringens ekonomi samt värdet av prevention, tidiga insatser och rehabilitering liksom samverkansfrågor mellan olika offentliga aktörer.  Han har tillsammans med kollegan Anders Wadeskog skapat metoden socioekonomiska bokslut. Med hjälp av metoden kan man få ett redskap att värdera det socioekonomiska värdet av prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering. De har genomfört ett stort antal studier bl.a. kring ungdomar på glid, skolproblem av olika slag, missbruk, gängkriminalitet, politisk extremism och psykisk ohälsa Tillsammans med Eva Nilsson Lundmark har Ingvar också följt, utvärderat och handlett ett hundratal sociala investeringsprojekt.

E-post:i.nilsson@seeab.se