Nätverk

Institutet för Sociala Effekter förstår värdet av att samla människor, kunskap, erfarenheter och idéer. Därför håller vi oss aktiva i olika forum där vi kan utveckla våra verktyg och hitta nya sätt att arbete med de utmaningar som samhället står inför idag.

Nordiskt nätverk för SIB-utveckling

Mötesplats Social Innovation initierade för ett par år sedan ett Nordiskt nätverk för SIB-utveckling. Syftet var att forma en kompetensgrupp med deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland som är involverade i att utveckla SIB-modeller i respektive land. Genom att skapa en lärande arbetsgrupp, där parterna kan ta del av varandras erfarenheter, är syftet att stimulera utvecklingen av nya innovativa finansieringslösningar för social innovation. Fryshuset och Institutet för sociala effekter ingår i denna arbetsgrupp och har även tagit över rollen som samordnare för det nordiska nätverket för Social Impact Bond.

Nätverket för effektmätning

Vi har under en tid sett att det finns ett ökande antal professionella utövare av effektmätning inom alla sektorer som arbetar ganska isolerat och ofta känner sig ensamma i sina egna organisationer. Institutet för Sociala Effekter, Social Initiative och SE Forum möttes under försommaren 2017 och bestämde sig för att forma ett formellt nätverk av utövare som kan utbyta erfarenheter med varandra. Samtliga medlemmar i nätverket arbetar med effektmätning på olika sätt och vänder sig till dem som redan har grundläggande kunskaper och har effektmätning som en del av sina ordinarie arbetsuppgifter.

Är du intresserad av att veta mer kan du ta kontakt med Camilla Backström.