Publikationer

Inom området för sociala investeringar och social impact bondutveckling går utvecklingen snabbt och det publiceras en hel del skrifter och analyser, både i Norden och internationellt.  Vi vill här skapa ett referensbibliotek för att tillgängliggöra skrifter inom området.